Välkommen till Sodai Friskvård!

På Sodai Friskvård fokuserar vi på att skapa smärtfria, fullt funktionella och maximalt presterande kroppar. Detta görs dels genom screening, behandling, kroppsbalanserande träning och postural rådgivning, samt även genom olika typer av massageterapeutiska behandlingar.

Med den posturala screeningen, rådgivningen och träningen är syftet också att minska det framtida behovet av korrigerande behandlingar.

Massagebehandling är ett utmärkt sätt att skynda på musklernas återhämtning, minska på spänningar som orsakar smärta, minimera skaderisker, minska stress m.m. Vi arbetar idag med alltifrån elitidrottare på absoluta toppnivån till ungdomar och vanligt folk, som ibland bara vill få spänningar orsakade av stress eller något annat att släppa.

Vi erbjuder även föreläsningar för företag, idrottsklubbar, föreningar om den funktionella kroppen och kroppsbalansering utgångspunkt från postural-, hållningsmuskulaturen.

Vem kan vi hjälpa?
Här finns det egentligen få begränsningar oavsett om du är 10 eller 90 år och har värk i kroppen eller är en elitidrottare som vill kunna maximera din prestation och samtidigt minimera skaderisken på träning och tävling. Oavsett om du idag knappt rör på dig alls eller tränar 15 pass i veckan. Oavsett om du har ett stillasittande kontorsjobb eller arbetar aktivt med din kropp i ditt yrke.

Alla behandlingar, posturalövningar och träningsprogram , utöver om det rör sig om en ren massagebokning, grundar sig på en grundläggande och ingående analys av klientens egna unika situation, funktion och behov!
Medlem i Svenska Friskvårdsförbundet och Idrottsmedicin Väst

För idrottare är detta t ex ett perfekt komplement till övriga behandlingar, träning, rehab och prehab. Anpassning av upplägg sker utifrån om det är tävlingssäsong, viloperiod eller grundträning och givetvis med hänsyn tagen till eventuella skador och känningar.