Priser/Tjänster

Massage
Idrotts-, klassisk- eller avslappning   30min     450:-
Idrotts-, klassisk- eller avslappning   45min     550:-
Idrotts-, klassisk- eller avslappning   60min     650:-
Idrottsmassage ELITIDROTT FÖRSTA BESÖK 90min 890:-
OBSERVERA: Som idrottare går det givetvis alldeles utmärkt att boka vilken som helst av behandlingarna ovan. Jag vill dock gärna rekommendera att vid första besöket boka 90minutaren som innefattar en komplett massageterapeutisk genomgång och bakgrundskoll för att få en tydlig bild av helheten.
Student/Pensionär 10% rabatt på massagebehandlingar

Posturalterapi/analys/träning/behandling
Jag rekommenderar normalt 4 besök för att på allra bästa sätt skapa hållbara resultat, som i sig skall minska behovet av annat terapeutisk behandling. För ungdomar kan dock 2-3 besök oftast vara tillräckligt.

Under besök 1 görs en noggrann bakgrundsanalys, funktionell screening och vid behov ev. behandling. Då utformas även det första skräddarsydda posturala träningsprogrammet. Efter detta sker justeringar, anpassningar och uppföljningar med målsättningen att skapa ett gott resultat som du skall kunna bibehålla genom livet med enkla medel. Du får utöver de olika träningsprogrammen även med dig ett dokument med posturalatips att tänka på i vardagen.

Posturalterapi/träning/behandling
Posturalanalys, träningsprogram, ev behandling     Besök 1    90min   1290:-
Uppföljning, nytt träningsprogram, ev behandling Besök 2    90min    990:-
Uppföljning, nytt träningsprogram, ev behandling Besök 3    60min     750:-
Utvärdering, nytt träningsprogram, ev behandling Besök 4    60min    750:-
Återbesök efter besök 4                                                                             60min    650:-
Paket: Besök 1-4                                                                                           5h           3300:-
Student/Pensionär 10% rabatt enstaka behandlingar 5% på Paketet med Besök 1-4

Föreläsning om den funktionella kroppen, hållningsmuskler, obalanser, träning och smärta.
Fråga om offert. Priset beror bland annat på omfattning och tid.

  • Av-/ombokning får ske senast 24 timmar innan bokad tid!
  • Samtliga behandlingar och träningsupplägg räknas som friskvård
  • Vi har behandlingsförsäkring
  • Alla priser är inklusive moms
  • Vi har F-Skattsedel
  • Betalning kan ske via faktura, Swish eller kort